Skip to content

นโยบายชดเชย

การชดเชยความเสียหาย

หากสินค้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่ามีความชำรุดเสียหาย ไม่เหมือนเดิมที่เกิดจากการจัดส่ง หรือส่งไม่ตามกำหนดเวลา ทางเรายินดีเปลี่ยนเป็นสินค้าให้ใหม่ หรือคินเงิน

ดอกไม้สดเหี่ยวเฉามากในวันที่ได้ไปจัดส่ง แก้ไขด้วยการไปเติมดอกไม้ หรือเปลี่ยนใหม่

พัดลมเกิดความเสียหาย แก้ไขเปลี่ยนเป็นสินค้าใหม่

หากทางร้านฯไม่ไปจัดส่งตามวันที่ได้แจ้งไว้ ร้านฯคืนเงินเต็มจำนวนให้ลูกค้าทันทีไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

สอบถามโทร :

ร้านพวงหรีดฟาวเวอร์789

“เลือกได้หากเกิดความเสียหาย… คืนเงินหรือให้เราเข้าไปเปลี่ยนใหม่ที่วัด”

Flowers789