Skip to content

การเลือกพวงหรีด สำหรับงานพิธีศพ

ร้านพวงหรีด flowers789

เวลาที่เลือกซื้อพวงหรีดเพื่อนำไปมอบให้งานพิธีศพ ซึ่งในปัจจุบันก็จะมีผู้จำหน่ายที่ให้บริการด้วยความทันสมัย คล่องตัวมีแบบให้เลือกหลากหลาย หรือบางรายให้บริการแบบครบวงจร ซึ่งผู้ซื้อแม้จะได้รับความสะดวก แต่ก็อย่าเผลอละเลยต่อความใส่ใจในการเลือกชนิดและรูปแบบอันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องคำนึงถึงความสอดคล้องเหมาะสม ทั้งแก่ลักษณะของงานพิธี และผู้ล่วงลับ ซึ่งเรามีวิธีการเลือกที่เหมาะสม สำหรับใช้นำไปเป็นแนวทางได้ดังต่อไปนี้

ทำไมจึงต้องมีพวงหรีด ในงานศพ?

การคำนึงถึงการเลือกสี

แม้ว่าพวงหรีดจะมีสีมากกว่าสีเดียวประกอบอยู่ แต่จะมีสีหนึ่งที่เป็นพื้นที่หลักคุมโทนใหญ่ ซึ่งใช้เรียกสีโดยรวม

  • โทนสีขาว จะเหมาะสมต่อการเลือกแบบกลาง ๆ เพราะนำไปใช้ได้หลายบริบท ทั้งผู้ล่วงลับอันเป็นที่เคารพ เป็นผู้สูงอายุ เป็นเด็ก หรือเป็นเพศใดก็ตาม สีขาวนั้นใช้ได้หมด และยังเป็นสีที่สุภาพ บริสุทธิ์ เหมาะแก่การสื่อถึงผู้ตายเป็นผู้ที่ดีงามมีการดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ได้เช่นกัน
  • หรือหากเป็นโทนสีชมพู ก็มีความนิยมใช้กับผู้ล่วงลับที่เป็นเด็กหญิง ซึ่งหมายถึงความอ่อนโยน อ่อนหวาน สื่อถึงความอาลัยต่อความสดใสของผู้วายชนม์ที่จากไป
  • หรือหากเป็นเด็กผู้ชายก็มีการเลือกใช้โทนสีฟ้า ซึ่งสื่อถึงความเป็นชายที่มีกำลังและเยาว์วัย โดยพวงหรีดโทนฟ้านั้นไม่จำกัดไว้เฉพาะสำหรับกรณีนี้เท่านั้น แต่ยังนำไปใช้ในพิธีศพทั่วไปด้วยเช่นกัน ซึ่งสีฟ้าจะให้ความผ่อนคลาย ช่วยบรรเทาความเครียดได้
  • นอกจากนี้ยังมีการใช้สีม่วง สำหรับให้ความคารวะผู้อาวุโส ที่มีเกรียติยศบรรดาศักดิ์ในวงสังคม ซึ่งเป็นสีที่สื่อถึงความสุขุมหรูหรา ซึ่งบริษัทหลายแห่งที่ต้องการภาพลักษณ์ของผู้มอบให้ดูมีระดับความน่าเชื่อถือ เช่นบริษัทการเงิน ธนาคาร และอื่น ๆ ก็มีการเลือกใช้สีม่วงด้วยเช่นกัน
  • นอกจากนี้การเลือกสีอื่น ๆ เช่น ส้ม เหลือง แดง ก็ยังมีการใช้ในแบบเหมาะกับความรู้จักทั่วไปต่อผู้ล่วงลับ ที่อาจไม่ได้สนิทมากพอที่จะสรุปความเข้าใจส่วนตัวได้ หรืออาจไม่ได้รู้จักกันโดยตรงมาก่อน แต่มีเหตุผลของการร่วมแสดงความเสียใจ

อีกทั้งยังมีการเลือกใช้สีเหล่านี้ในความหมายพิเศษที่เฉพาะเจาะจงบางอย่าง เช่นผู้ล่วงลับมีความชื่นชอบสีนั้น ๆ เป็นพิเศษ หรือช่วงการมีชีวิตอยู่นั้น มีความผูกพันเป็นพิเศษกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีสีนั้นเป็นสัญลักษณ์ หรือเป็นใจความที่โดดเด่น

การคำนึงถึงการเลือกใช้ดอกไม้ประดับ

สำหรับพวงหรีดที่มีการประดับไปด้วยดอกไม้ การเลือกชนิดของดอกไม้ก็เป็นองค์ประกอบที่สื่อความหมาย โดยการเลือกใช้ดอกกุหลาบจะสื่อถึงความรัก ซึ่งแยกสีที่สื่อถึงสีสันของความรักได้อีก หรือหากต้องการสื่อถึง ความตระหนักสำนึกขอบคุณ ก็นิยมสื่อด้วย ดอกไฮเดรนเยีย หากต้องการชื่นชมในความซื่อสัตย์ซื่อตรง ก็จะนิยมใช้ ดอกเบญจมาศ หรือหากต้องการมอบกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้ล่วงลับก็มักจะประดับด้วย ดอกลิลลี่ หรือ ดอกคาร์เนชั่น ซึ่งการเลือกดอกไม้ที่เหมาะสมจะบ่งบอกได้ถึงความตั้งใจ และการแสดงออกที่จริงใจชัดเจนมากขึ้น รวมถึงเมื่อผสานด้วยการเลือกสีหรีด ก็จะยิ่งสื่อความหมายได้มากขึ้น

การคำนึงจากความต้องการมอบในสิ่งที่เป็นประโยชน์

สำหรับบางงานพิธีศพนั้นอาจมีกรณีเฉพาะบางอย่าง ที่มีจุดคิดอันอยู่ในความคำนึงของผู้ร่วมงาน อาทิ เป็นงานศพของผู้ยากไร้ กรณีนี้ผู้คนโดยมากก็มักรู้สึกเมตตา สงสาร และอยากหยิบยื่นความช่วยเหลือ ให้กับบรรดาครอบครัว หรือผู้ที่อยู่ร่วมกัน ซึ่งอาจเลือกใช้การไว้อาลัยที่มีอุปกรณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีพ ไม่ว่าจะเป็นพวงหรีดพัดลม จักรยาน หม้อหุงข้าว หรือข้าวสารอาหารแห้งต่าง ๆ เป็นต้น
หรือหากครอบครัวหรือผู้เกี่ยวข้องนั้นยังเป็นเด็กในวัยเรียน ก็อาจเลือกเป็นชุดนักเรียน สมุดหนังสือ และอุปกรณ์การเรียนเป็นต้น หรือหากมีผู้พิการ มีผู้ทุพลภาพ ก็อาจเลือกเป็นที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การดูแลผู้ป่วย

การคำนึงถึงรูปทรงและโครงสร้าง

แม้ว่าจะมีการเลือกสีสันรวมถึงดอกไม้ที่ใช้ประดับพวงหรีดแล้ว การคำนึงถึงรูปทรงต่าง ๆ ก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาความเหมาะสมด้วยเช่นกัน อาทิหากเป็นงานที่ควรเข้มงวด ในประเพณี พิธีการ งานที่เคร่งครัดในข้อธรรมเนียมปฏิบัติ งานที่เกี่ยวข้องกับวิถีทางศาสนา งานศพของผู้หลักผู้ใหญ่ ก็จะต้องระมัดระวังเลือกใช้ทุกองค์ประกอบไปจนถึงรูปทรงของพวงหรีดให้มีความสุภาพและสอดคล้องกับลักษณะของงานมากที่สุด
แต่หากเป็นงานพิธีศพ ที่ไม่มีข้อที่กำหนดเหล่านี้ บางงานก็อาจมีการใช้รูปทรงที่สื่อถึง คุณูปการ หรือความเป็นตัวตนที่เคยมีของผู้ล่วงลับ เช่น ผู้ล่วงลับเป็นกวี เป็นนักออกแบบ เป็นดารา หรือเป็นอาชีพใด ๆ ก็แล้วแต่ ซึ่งมีความรักผูกพันในอาชีพ ก็อาจมีการเลือกใช้รูปทรงที่สื่อถึงวงการสาขานั้นได้ หรือหากผู้ล่วงลับมีความชอบในกิจกรรมใด ๆ เป็นพิเศษ ก็อาจเลือกใช้รูปทรงที่สอดคล้อง เช่นผู้ล่วงลับตอนมีชีวิตอยู่เคยชอบการปลูกต้นไม้เป็นอย่างมาก ก็สามารถเลือกใช้เป็นพวงหรีดต้นไม้ในกระถางได้เช่นกัน

และทั้งหมดนี้เป็นแนวทางเบื้องต้นที่ยังมีแง่มุมอีกหลายอย่าง ซึ่งผู้เลือกสินค้าสามารถต่อยอดสร้างสรรค์ได้ การมอบพวงหรีดนั้นมีความหมาย สื่อถึงความคิด ความรู้สึกที่ส่งถึงทั้งผู้ล่วงลับและเจ้าภาพงาน และสร้างความทรงจำต่อปรารถนาที่ดีในครั้งหนึ่งที่ได้มอบให้แก่กัน

By นายล้อหมุน