Skip to content

การเลือกใช้ดอกไม้ในงานพิธีศพ เพื่อสื่อถึงในแต่ละความหมาย

ร้านพวงหรีด flowers789

การจัดดอกไม้ในงานศพที่พบเห็นได้ทั่วไปนั้น แท้จริงแล้วไม่เพียงแต่เป็นการประดับประดา ทว่ายังมีความหมายที่สื่อผ่านดอกไม้ ไม่ว่าจะเป็นความหมายเฉพาะทาง ความหมายตามประเพณี หรือทางความเชื่อ หรือการสื่อความระลึกถึงในแง่มุมต่าง ๆ สำหรับการใช้ดอกไม้เพื่อสื่อความระลึกในแง่มุมดี ๆ นั้น หากต้องการนำไปใช้ก็จะต้องทำความเข้าใจก่อนว่าพิธีศพนั้น เป็นรูปแบบใด อยู่ในวิถีวัฒนธรรมใด หรือมีความเกี่ยวข้องกับลักษณะพิธีทางศาสนาหรือไม่ เพราะดอกไม้แต่ละชนิด อาจได้รับความเชื่อและการยึดถือที่แตกต่างกันไปดังนั้นต้องพิจารณาก่อนให้ดี

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะมีความแตกต่างของความเชื่อแบบไหน แต่โดยรวมแล้วมักต้องการสื่อความหมายในหลักที่คล้ายกัน ซึ่งสามารถดูแนวทางในการเลือกใช้แบบต่าง ๆ ได้ดังต่อไปนี้

การสื่อถึงความรัก และความระลึกถึง

ความรักและความคิดถึง เป็นพื้นฐานของความปรารถนาดี การระลึกถึงสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในความทรงจำ ทั้งแก่บุคคลผู้เป็นที่รักทั้งต่อครอบครัว ทั้งคนรู้จักหรือมิตรสหาย ครูอาจารย์ ลูกศิษย์ เจ้านายหรือบริวาร ไปจนถึงผู้ติดตามชีวิต ติดตามความเคลื่อนไหว ในกรณีที่เป็นผู้มีชื่อเสียง ซึ่งคนเหล่านี้เป็นที่รักแก่ผู้คน เมื่อเขาล่วงลับจากโลกนี้ไป ก็มักจะได้รับการอาลัยแสดงออกทางความรักและคิดถึง

และสำหรับดอกไม้ที่นิยมใช้กันในกรณีนี้ ก็มักจะเลือกใช้ ดอกกุหลาบ ที่สื่อถึงความรักที่งดงาม และยังเป็นดอกไม้ที่ได้รับความนิยมอันดับต้น ๆ เลยทีเดียว ซึ่งหาได้ง่ายพบเห็นได้ตามท้องตลาดเกือบทั่วโลก และยังเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายที่เกี่ยวข้องกับความรัก ทั้งการใช้ในวันแห่งความรัก การใช้มอบให้กับคู่รัก การตกแต่งประดับบนพวงหรีดดอกไม้สด แทนการระลึกถึง มีทั้งบทเพลง กวีและนิยาย อีกมากมายที่ยิ่งทำให้ดอกกุหลาบคือตัวแทนแห่งความรักอย่างชัดเจน ทั้งนี้สีของดอกกุหลาบ นั้นก็สื่อถึงความรักที่แยกย่อยออกไปอีกเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นสีชมพูที่สื่อถึงความรักที่งดงาม สีขาวที่สื่อถึงความรักที่บริสุทธิ์ และสีแดงสดที่สื่อถึงความรักมั่น

นอกจากนี้ยังมีการเลือกใช้ ดอกเยอบีร่า ซึ่งจะสื่อในแง่มุมของความรักด้วยเช่นกัน แต่จะผสานด้วยความอาลัย และความตั้งใจที่จะซื่อสัตย์มั่นคงต่อความรัก แม้ว่าผู้ล่วงลับจะจากไป

เกรา 0314

พวงหรีดดอกไม้สด ดอกเยอบีร่าชมพูแดง

อีกทั้งยังมีความนิยมใช้ ดอกหน้าวัว หากต้องการสื่อถึงความรักที่มั่นคงและอดทน ซึ่งแม้จะเป็นดอกไม้ที่ให้ความหมายเชื่อมโยงกับความหมองเศร้าแต่ก็แฝงไปด้วยรักลึกซึ้งที่จับใจ

นอกจากนี้ โลกเรายังมีความรักในแง่ที่สง่างามด้วยเช่นกัน ซึ่งการสื่อถึงความรักให้กับแง่มุมอันมีความภาคภูมิ หรือมีความประทับใจ มีความเลื่อมใส มีความรักอันบริสุทธิ์ แก่ความประเสริฐหรือสง่างาม ก็มักจะเลือกใช้ ดอกกล้วยไม้ เพื่อสื่อถึงความหมายนี้

การสื่อถึงความขอบคุณต่อสิ่งดี ๆ ที่เคยมีให้แก่กันมา ความอาลัย และความซื่อสัตย์

ความอาลัยและระลึกถึงคุณงามความดี หรือความทรงจำที่ดีที่เคยมีร่วมกันนั้น มักจะก่อให้เกิดความรู้สึกถึงการขอบคุณอยู่เสมอ โดยดอกไม้ที่นิยมใช้กันนั้นก็คือ ดอกไฮเดรนเยีย ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นดอกไม้ที่สื่อถึงความรู้สึกจากภายในหัวใจรวมไปถึงการขอบคุณไปยังผู้ล่วงลับ เป็นสัญลักษณ์ที่แทนถ้อยคำและการแสดงออก และยังบ่งบอกได้ถึงผู้ล่วงลับในพิธีศพนั้น เป็นผู้ที่สร้างเรื่องดี ๆ เป็นที่รู้สึกขอบคุณต่อผู้คน ซึ่งดอกไม้ชนิดนี้นิยมนำไปจัดยัง พวงหรีด แจกัน และกระเช้า หรือจัดวางไว้แบบช่อดอกไม้สด

อีกทั้งยังมี ดอกเบญจมาศ ซึ่งเป็นอีกดอกไม้ที่ได้รับการใช้งานแพร่หลายทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยด้วย โดยมีความเชื่อไปในทิศทางเดียวกันว่า นี่คือดอกไม้ที่เหมาะสมแก่การสื่อถึงการแสดงความอาลัย ซึ่งยังสื่อถึงความซื่อสัตย์ สัจจะ ข้อเท็จจริง และการขอบคุณด้วย

วายุ 0514

พวงหรีดดอกไม้จันทน์ แซมดอกเบญจมาศขาว

และหากผู้มอบดอกไม้ต้องการ เน้นไปที่ความทรงจำดี ๆ ที่เคยมีร่วมกันมาอย่างประทับใจ ซึ่งในความหมายนี้ก็มักจะเลือกใช้ ดอกสแตติส ซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีหลากสี อันสะท้อนถึงการเดินทางผ่านประสบการณ์พบเห็นเรื่องราวต่าง ๆ มามากมาย

การมอบกำลังใจให้ผู้สูญเสีย

ดอกไม้ที่นิยมใช้กันในงานพิธีศพนั้น ไม่ได้มีเฉพาะการสื่อถึงผู้ล่วงลับเท่านั้น แต่การมอบกำลังใจให้กับผู้สูญเสียซึ่งเป็นคนข้างหลังหรือเป็นครอบครัวของผู้ตาย ที่ต้องเผชิญชีวิตต่อไปท่ามกลางความสูญเสีย ก็เป็นเรื่องที่ควรมอบกำลังใจให้แก่กันซึ่งแม้แต่ดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับก็อาจ ต้องการให้ผู้ที่เศร้าโศกนั้นได้รับการปลอบประโลมดูแล

โดยดอกไม้สำหรับใช้ในความหมายนี้ก็ได้แก่ ดอกคาร์เนชัน นั่นเอง อันที่จริงแล้ว ดอกคาร์เนชั่น ก็สามารถใช้เพื่อสื่อความหมายของความรัก แทนดอกกุหลาบได้ แต่ในความหมายสากล มีความเชื่อเพิ่มเติมว่า ดอกคาร์เนชั่น สื่อถึงความบริสุทธิ์ใจ และการเกิดใหม่ แต่เนื่องด้วยยังมีความเชื่ออีกว่า คือการมอบกำลังใจให้กับผู้สูญเสียด้วย ดังนั้นจึงสามารถนำมาสื่อถึงกำลังใจได้เช่นกัน อีกทั้ง คาร์เนชั่น ยังเป็นดอกไม้ที่มีสีสันหลายเฉดสี ซึ่งจะมีแง่มุมเพิ่มเติม อาทิ สีชมพูที่สื่อถึงความตั้งใจที่จะรักษาความทรงจำที่ดีไว้ตลอดไป หรือ สีขาว ที่สื่อถึงความบริสุทธิ์งดงามแห่งความรัก

อารี 0411

พวงหรีดดอกไม้สด โทนขาว ลิลลี่

นอกจากนี้ยังมีการเลือกใช้ ดอกลิลลี่ เพื่อมอบกำลังใจให้กับผู้สูญเสียด้วย ซึ่ง ดอกลิลลี่ จะเน้นมากขึ้นในความหมายแห่งการผ่อนคลายความโศกเศร้า หรือใช้เพื่อปลอบประโลมโดย ดอก ลิลลี่นั้น ยังมีการนำไปใช้ได้ในหลายโอกาสสำคัญอื่น ๆ อีก ซึ่งจะสื่อได้ถึงความสดใสบริสุทธิ์ สามารถนำไปใช้ในงานแสดงความยินดี หรืองานรื่นเริงได้ด้วย

ความหมายส่วนหนึ่งดอกไม้ใช้แต่งพวงหรีด ที่หลายคนไม่รู้

By นายล้อหมุน