Skip to content

พวงหรีดเสื่อ เทรนด์ใหม่ มุมมองใหม่

ส่งฟรี พวงหรีดเสื่อเป็นนวัตกรรมการนำเสื่อมาติดดอกไม้สวย ๆ หลายหลายจากโทนสีของดอกไม้และสีของเสื่อ ทั้งนี้สามารถนำไปใช้งานต่อได้ เสื่อที่เรานำมาประกับจะใช้เสื่อที่ทอจากเครื่องจักรเพราะจะทำให้เสื่อแน่นมีการใช้งานที่นาน

รายการพร้อมส่ง

ราคาไม่แพง ดอกไม้และเสื่อมีคุณภาพดี

พวงหรีดเสื่อ มาจากมุมมองที่ต้องการให้นำไปใช้ประโยชน์ได้นอกเหนือไปจากการส่งความรักความเสียใจ มุมมองที่มีต่อในปัจจุบันได้เปลี่ยนไปในส่วนหนึ่งมีการนำสิ่งของที่ใช้งานต่อได้ บริจาคได้ มาใช้ประยุกต์ติดดอกไม้สวย ๆ สีสรรค์แบบใหม่นำมาเป็นพวงหรีดถูกวางอยู่ในศาลาวัด ซึ่งพบเห็นเป็นเรื่องปกติเป็นธรรมเนียมของคนไทย พวงหรีดเสื่อจึงถือกำเนิดขึ้นมาจากตรงจุดนี้ พวงหรีดเสื่อของทางร้านฟาวเวอร์789 มีราคาไม่แพงเริ่มต้น 1,000 บาทพร้อมไปส่งที่วัดฟรีค่ะ