Skip to content

แอดไลน์สั่งซื้อ

@flowers789

  1. แบบพวงหรีด เลือกดูได้จากภายในเวปไซต์
  2. ข้อความป้ายคาดพวงหรีด ดูตัวอย่างข้อความอาลัยที่นิยมใช้
  3. ให้ข้อมูลจัดส่ง ประกอบด้วย วัด ศาลา หรือสถานที่อื่นๆที่ต้องการให้จัดส่ง
  4. ชื่อผู้เสียและเบอร์โทร (ใช้เพื่อตรวจสอบข้อมูลจัดส่งที่ได้รับมา ป้องกันการจัดส่งผิดวัด และจะประสานงานทันทีถ้าเกิดเหตุฉุกเฉิน)

สั่งซื้อทางโทรศัพท์

  1. แจ้งรหัสพวงหรีด เลือกดูได้จากภายในเวปไซต์
  2. ข้อความป้ายคาดพวงหรีด ดูตัวอย่างข้อความอาลัยที่นิยมใช้
  3. ให้ข้อมูลจัดส่ง ประกอบด้วย วัด ศาลา หรือสถานที่อื่นๆที่ต้องการให้จัดส่ง
  4. ชื่อผู้เสียและเบอร์โทร (ใช้เพื่อตรวจสอบข้อมูลจัดส่งที่ได้รับมา ป้องกันการจัดส่งผิดวัด และจะประสานงานทันทีถ้าเกิดเหตุฉุกเฉิน)