skip to Main Content

ขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงิน

การสั่งซื้อทางไลน์ (ส่งภาพให้ตรวจสอบ)

*ทางร้านฯไม่มีการส่งประชาสัมพันธ์รบกวน หลังจากแอดไลน์ค่ะ

แอดไลน์ @flowers789

ให้ข้อมูลดังนี้

  1. แบบพวงหรีด เลือกดูได้จากภายในเวปไซต์
  2. ข้อความป้ายคาดพวงหรีด ดูตัวอย่างข้อความอาลัยที่นิยมใช้
  3. ให้ข้อมูลจัดส่ง ประกอบด้วย วัด ศาลา หรือสถานที่อื่นๆที่ต้องการให้จัดส่ง
  4. ชื่อผู้เสียและเบอร์โทร (ใช้เพื่อตรวจสอบข้อมูลจัดส่งที่ได้รับมา ป้องกันการจัดส่งผิดวัด และจะประสานงานทันทีถ้าเกิดเหตุฉุกเฉิน)

การสั่งซื้อทางโทรศัพท์ (ไม่ส่งภาพ)

ให้ข้อมูลดังนี้

  1. แจ้งรหัสพวงหรีด เลือกดูได้จากภายในเวปไซต์
  2. ข้อความป้ายคาดพวงหรีด ดูตัวอย่างข้อความอาลัยที่นิยมใช้
  3. ให้ข้อมูลจัดส่ง ประกอบด้วย วัด ศาลา หรือสถานที่อื่นๆที่ต้องการให้จัดส่ง
  4. ชื่อผู้เสียและเบอร์โทร (ใช้เพื่อตรวจสอบข้อมูลจัดส่งที่ได้รับมา ป้องกันการจัดส่งผิดวัด และจะประสานงานทันทีถ้าเกิดเหตุฉุกเฉิน)
Back To Top