Skip to content

5 หลักการเลือกใช้พวงหรีดที่ส่งเสริมให้โลกน่าอยู่

หลักการเลือกใช้พวงหรีด

เป็นที่ทราบกันดีว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติที่มีเกิดขึ้นทุกวันในสังคมมนุษย์ ซึ่งในแต่ละวันมีงานศพเกิดขึ้นตามแห่งต่าง ๆ แม้ว่าในปัจจุบันจะมีไอเดียในการนำสิ่งของเครื่องใช้มาประยุกต์ทำพวงหรีดเพื่อประโยชน์แห่งการใช้งานได้จริง แต่จะดีไม่น้อยหากของใช้เหล่านั้นได้มีการใส่ใจต่อแนวทางของการรักษ์โลก และช่วยส่งเสริมให้โลกมีความน่าอยู่ยิ่งขึ้น คุณค่าที่จะเกิดขึ้นไม่เพียงแต่ประโยชน์แก่มนุษย์แต่ยังรวมไปถึงสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติและสรรพสิ่ง เกิดความเป็น กุศลจิต สร้างมงคลให้ชีวิตของผู้เป็นอยู่ และมงคลต่อดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับ

โดยเรามีแนวทางของหลักการเลือก 5 หลัก ประกอบไปด้วยดังนี้

เลือกพวงหรีดที่ใช้วัสดุย่อยสลายได้ง่าย และไม่ก่อเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ปัญหาการกำจัดขยะที่ย่อยสลายได้ยากนั้น ยังคงเป็นสิ่งที่มีการรณรงค์กันเป็นอย่างมาก เพราะการใช้วัสดุที่ย่อยสลายยากเกินไปไม่เพียงแต่จะก่อให้เกิดขยะล้นโลกแล้ว ยังอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์โลกหลายชนิด โดยเฉพาะเมื่อขยะเหล่านั้นถูกนำไปทิ้งอย่างผิดวิธี ไม่ว่าทิ้งลงแหล่งน้ำ ที่ส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำลามไปถึงห่วงโซ่ต่อระบบนิเวศ หรือการนำไปทิ้งในพื้นที่ธรรมชาติ เช่นพื้นที่ป่า ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์ป่าหรือพืชพรรณ ยิ่งหากมีการเผาทำลาย การระเหยของวัสดุที่มีส่วนผสมของเคมี ก็ยิ่งลามกระทบไปยังชั้นบรรยากาศ หรือเกิดการปนเปื้อนในดินและน้ำ

ดังนั้นผู้ที่เลือกแนวทางแห่งการรักษ์โลก ก็ควรพิจารณาการเลือกซื้อรูปแบบที่มีวัสดุที่ย่อยสลายได้ และไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมให้มากที่สุดทั้งวัสดุโดยตรงหรือวัสดุตกแต่งเพิ่มความสวยงามของสินค้า ไปจนถึงวัสดุที่ใช้ผลิตของใช้ที่นำมาติดไว้กับพวงหรีด แม้อาจไม่สามารถทำได้ทั้งหมด แต่หากทำได้มากน้อยแค่ไหน ในส่วนเท่าใดก็ตาม ย่อมเกิดผลดีมากขึ้นทั้งนั้น

พวงหรีดของใช้ที่ช่วยลดการสิ้นเปลือง

หลายกิจวัตรของผู้คนมีการใช้ความสิ้นเปลืองในหลายกรณี อาทิ กรณีที่เด่นชัดที่สุดนั่นก็คือการใช้ถุงพลาสติกเป็นต้น ซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่าที่ผ่านมามีการรณรงค์ในการใช้ถุงผ้าสำหรับการจ่ายตลาดหรือซื้อของใช้ต่าง ๆ ทดแทนการใช้ถุงพลาสติก อีกทั้งการใช้ถุงผ้ายังสามารถใช้งานได้ซ้ำโดยไม่ต้องสิ้นเปลืองเหมือนการใช้ถุงแบบใช้แล้วทิ้ง ซึ่งการใช้แบบถุงผ้ารักษ์โลกนั้น จะช่วยส่งเสริมให้มีโอกาสสำหรับการใช้ถุงผ้ากันมากขึ้น นอกจากนี้การใช้อุปกรณ์บรรจุอาหาร อาทิ ปิ่นโต หรือกล่องอาหารแบบพกพา แก้วน้ำแบบพกพา หรือช้อนส้อมตะเกียบแบบพกพา หลอดแบบพกพา ก็ช่วยลดการใช้สิ้นเปลืองได้เช่นกัน ทดแทนการใช้กล่องโฟม กล่องกระดาษ หรือถุงพลาสติกสำหรับใส่อาหาร รวมไปถึงบรรดาช้อนส้อมและหลอดพลาสติก ที่มีการใช้แล้วทิ้งกันเกลื่อนมากในทุกวัน

ช่วยลดการก่อเกิดมลพิษ

การก่อเกิดมลพิษจากน้ำมือของมนุษย์ คืออีกเรื่องสำคัญที่แนวทางแห่งการรักษ์โลกพึงจัดการต่อเรื่องนี้ด้วย อาทิ การมอบพวงหรีดจักรยาน ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้การเดินทางมีความเรียบง่าย ไม่สร้างมลพิษจากควันท่อไอเสียรวมไปถึงมลพิษทางเสียง แถมยังช่วยประหยัดลดการใช้พลังงานโลกได้อีกด้วย หรือจะเป็นพัดสำหรับใช้ในวันที่มีอากาศร้อน ทดแทนการใช้แอร์หรือพัดลม และผู้คนยังสามารถนำพัดติดตัวไปนั่งในที่ต่าง ๆ ได้ เพิ่มโอกาสใกล้ชิดกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้มากขึ้น โดยไม่ต้องจำกัดตัวเองอยู่แต่ในอาณาเขตการใช้เครื่องปรับอากาศไฟฟ้า

พวงหรีดจักรยาน

ช่วยดูแลพืชพรรณ ต้นไม้ต่าง ๆ

พวงหรีดบัวรดน้ำก็เป็นอีกไอเดียที่ดี ที่ช่วยให้ได้รับความสะดวกในการดูแลต้นไม้พืชพรรณ ทั้งต้นไม้ที่ปลูกเอง หรือการใช้งานในแง่ของการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ หรือการช่วยกันดูแลสถานที่ โดยเฉพาะการทำบุญให้กับวัดด้วยการส่งต่อบัวรดน้ำ ช่วยดูแลสภาพแวดล้อมภายในวัดให้มีความร่มรื่นสงบร่มเย็น มีผลลูกโซ่ที่ดีไปยังหลาย ๆ เรื่อง นับเป็นสาธารณะกุศล รวมถึงยังช่วยประหยัดทรัพยากรน้ำ จากการเปิดผ่านสายยางรดน้ำที่มีความสิ้นเปลืองเกิดขึ้นมากกว่าอีกด้วย

ช่วยทำความสะอาดให้กับพื้นที่

ความสะอาดปราศจากขยะเรี่ยราด นับเป็นพื้นฐานของความน่าอยู่ ปราศจากภาพหรือกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งอุปกรณ์สำหรับช่วยในเรื่องความสะอาดนั้นมีให้เลือกได้อย่างหลากหลายเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นพวงหรีดที่ติดตั้งไม้กวาดหรือที่ตักขยะ ซึ่งไม้กวาดเลือกได้ทั้งสำหรับใช้กวาดแบบภายในและแบบภายนอก โดยเฉพาะในแบบภายนอกนั้นถือเป็น สิ่งที่จำเป็นต้องใช้เป็นกิจวัตรประจำสำหรับพื้นที่ของ ศาสนสถาน หรือสถานที่สาธารณะต่าง ๆ นอกจากรักษ์โลกแล้วยังได้บุญกุศลด้วยโดยอุปกรณ์ประเภทนี้ ก็อย่างเช่น ไม้กวาดทางมะพร้าว ที่นำมาใช้กวาดลานวัด อีกทั้งมักมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จากผู้คนต่าง ๆ ที่จะร่วมช่วยกัน ก็จะได้มีไม้กวาดคุณภาพดีและใหม่ไว้ใช้
นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ประเภทขัด ถู ล้าง อันเป็นอีกสิ่งที่ทาง วัด มีความจำเป็นต้องใช้ ทั้งการขัดถูทำความสะอาดภายใน อุโบสถ ภายในวิหาร อาราม หรือ กุฎิ ก็จะช่วยทำนุบำรุงโครงสร้างและวัสดุต่าง ๆ ให้มีความสะอาดและคงทนอยู่เสมอ ซึ่งอุปกรณ์ประเภทขัด ถู ก็ได้แก่ ไม้ถูพื้น ไม้แปรงขัด หลายรูปแบบให้เลือก หรือจะเป็นประเภทเคมีภัณฑ์ อาทิ น้ำยาถูพื้น น้ำยาล้างห้องน้ำ ก็ล้วนเป็นสิ่งที่วัดนำไปใช้ได้เช่นกัน และที่สำคัญเมื่อทำความสะอาดสถานที่แล้ว ก็จะต้องมีการกำจัดขยะเป็นไปอย่างถูกต้อง ไม่ส่งผลเสียต่อระบบนิเวศนั่นเอง

ร้านพวงหรีดออนไลน์อีกหนึ่งบริการพวงหรีดที่สะดวกและง่ายตรงความต้องการ

อย่างไรก็ตามหลักการในการเลือกใช้พวงหรีดที่ติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสริมการรักษ์โลกนั้น ยังมีอีกหลายหลักการให้เลือกใช้ ซึ่งหวังว่าแนวทางข้างต้นนี้ จะสามารถตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ต้องการช่วยกันส่งเสริมให้โลกนี้น่าอยู่มากขึ้นได้ไม่มากก็น้อย

By นายล้อหมุน