Skip to content
หลักการเลือกใช้พวงหรีด

5 หลักการเลือกใช้พวงหรีดที่ส่งเสริมให้โลกน่าอยู่

ในปัจจุบันจะมีไอเดียในการนำสิ่งของเครื่องใช้มาประยุกต์ทำพวงหรีดเพื่อประโยชน์แห่งการใช้งานได้จริง แต่จะดีไม่น้อยหากของใช้เหล่านั้นได้มีการใส่ใจต่อแนวทางของการรักษ์โลก และช่วยส่งเสริมให้โลกมีความน่าอยู่ยิ่งขึ้น คุณค่าที่จะเกิดขึ้นไม่เพียงแต่ประโยชน์แก่มนุษย์แต่ยังรวมไปถึงสิ่งแวดล้อม

ร้านพวงหรีด flowers789

การเลือกใช้ดอกไม้ในงานพิธีศพ เพื่อสื่อถึงในแต่ละความหมาย

การจัดดอกไม้ในงานศพที่พบเห็นได้ทั่วไปนั้น แท้จริงแล้วไม่เพียงแต่เป็นการประดับประดา ทว่ายังมีความหมายที่สื่อผ่านดอกไม้ ไม่ว่าจะเป็นความหมายเฉพาะทาง ความหมายตามประเพณี หรือทางความเชื่อ หรือการสื่อความระลึกถึงในแง่มุมต่าง ๆ สำหรับการใช้ดอกไม้เพื่อสื่อความระลึกในแง่มุมดี ๆ

ร้านพวงหรีด flowers789

การเลือกพวงหรีด สำหรับงานพิธีศพ

เวลาที่เลือกซื้อพวงหรีดเพื่อนำไปมอบให้งานพิธีศพ การเลือกชนิดและรูปแบบของ พวงหรีด อันเป็นสิ่งที่ควรจะต้องคำนึงถึงความสอดคล้องเหมาะสม ทั้งแก่ลักษณะของงานพิธี และผู้ล่วงลับ ซึ่งเรามีวิธีการเลือกที่เหมาะสม สำหรับใช้นำไปเป็นแนวทางได้ดังต่อไปนี้

เตรียมความพร้อมก่อนไปงานศพ

ขั้นตอนเตรียมความพร้อมก่อนไปงานศพแบบผู้มีประสบการณ์

ท่ามกลางบรรยากาศงานศพอันละเอียดอ่อนและแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วมงานกันอย่างมากมาย แต่ประสบการณ์ร่วมงานในลักษณะนี้ที่ผ่านมาช่างน้อยนิดเสียเหลือเกิน วันนี้เราก็มีข้อแนะนำดี ๆ จากผู้มีประสบการณ์มาฝากกัน

ร้านพวงหรีดFlowers789

ทำไมจึงต้องมีพวงหรีด ในงานศพ

ปัจจุบันในไทย มีการใช้ทั้งพวงหรีดแบบสากล และพวงหรีดที่ผสานกับวิถีแบบไทย อีกทั้งยังมีพวงหรีดรูปแบบสร้างสรรค์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นเรื่อย ๆ และไม่ว่าจะมีการใช้ในรูปแบบไหน พวงหรีด ก็ยังคงเป็นสิ่งที่มักต้องมีในงานศพให้พบเห็นอยู่เสมอ ซึ่งแม้ว่าอาจจะมองผิวเผินคล้ายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกัน แต่อันที่จริงแล้วความสำคัญของพวงหรีดนั้นมีความหมายที่แฝงไว้