ทำไมพวงหรีดถึงสำคัญกับงานศพ

ทำไมพวงหรีดถึงสำคัญกับงานศพ />
พวงหรีด กำเนิดขึ้นครั้งแรกในประเทศแถบยุโรป ที่ทำออกมาเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อทูตสวรรค์ ที่มีหน้าที่นำพาวิญญาณของบุคคลที่เรารักให้ไปสู่สุขคติ โดยธรรมเนียมในการส่งมอบพวงหรีดเริ่มถูกนำเข้ามาใช้ในประเทศไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 read more