skip to Main Content

ค้นหาวัดก่อนสั่งพวงหรีดได้นะคะ

รายชื่อวัดส่งพวงหรีด
จัดส่งฟรีในเขตกรุงเทพ&ปริมณฑล

ฟลาวเวอร์789 จัดส่งพวงหรีดในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • กรุงเทพฯ จัดส่งฟรีทุกวัด ยกเว้นมีบางวัดในเขต ลาดกระบัง หนองจอก มีนบุรี คลองสามวา อาจจะมีค่าจัดส่งเพิ่มเล็กน้อย
  • นนทบุรี จัดส่งฟรี ยกเว้น อำเภทไทรน้อย
  • สมุทรปราการ จัดส่งฟรี อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอพระประแดง
    อำเภอพระสมุทรเจดีย์
  • ปทุมธานี จัดส่งฟรีเฉพาะบางวัด
  • สมุทรสาคร จัดส่งฟรีเฉพาะบางวัด
  • นครปฐม จัดส่งฟรีเฉพาะบางวัด

พวงหรีดทุกแบบสามารถจัดส่งไปที่วัดได้ภายในวันที่สั่งซื้อ พวงหรีดจะจัดส่งถึงวัดก่อนเวลา 18.00น. โดยประมาณ

*เนื่องจากรายชื่อวัดยังจัดทำไม่เรียบร้อย คุณลูกค้าสามารถโทรสอบถามก่อนได้ค่ะ

รายชื่อวัดเรียงตามตัวอักษร

วัดกก
วัดกระจัง
วัดกระจับพินิจ
วัดกระทุ่ม
วัดกระโจมทอง
วัดกลางดาวคนอง
วัดกันตทาราราม
วัดกันมาตุยาราม
วัดกัลยาณมิตร
วัดกาญจนสิงหาสน์
วัดกำแพง พระราม2
วัดกำแพง บางแวก
วัดกำแพง นนทบุรี
วัดกุนนทีรุทธาราม
วัดกุศลสมาคร
วัดเกาะ
วัดแก้ว
วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม
วัดแก้วฟ้าจุฬามณี
วัดแก้วแจ่มฟ้า
วัดแก้วไพฑูรย์

วัดคณิกาผล
วัดครุฑ
วัดคฤหบดี
วัดคลองครุ
วัดคลองบ้านใหม่
วัดคลองภูมิ
วัดคลองเตยนอก
วัดคลองเตยใน
วัดคลองใหม่
วัดคุณแม่จันทร์
วัดเครือวัลย์
วัดคูหาสวรรค์
วัดโคนอน
วัดโตนด

วัดจตุรมิตรประดิษฐาราม
วัดจอมสุดาราม
วัดจักรวรรดิราชาวาส
วัดจันทรสโมสร
วัดจันทร์นอก
วัดจันทร์ประดิษฐาราม
วัดจันทร์ใน
วัดจันทวงศาราม(กลาง)
วัดจันทาราม
วัดจำปา
วัดเจ้ามูล
วัดเจ้าอาม
วัดแจงร้อน

วัดฉัตรแก้วจงกลณี
วัดฉิมทายกาวาส

วัดชนะสงคราม
วัดช่องนนทรี
วัดช่องลม
วัดชัยฉิมพลี
วัดชัยชนะสงคราม
วัดชัยพฤกษมาลา
วัดชัยภูมิการาม
วัดชัยมงคล
วัดช่างเหล็ก
วัดชำนิหัตถการ
วัดเชิงเลน
วัดไชยทิศ

วัดดงมูลเหล็ก
วัดดวงแข
วัดดอกไม้
วัดด่าน สำโรง
วัดดอนเมืองวัดด่าน พระราม3
วัดดาวคนอง
วัดดาวดึงษาราม
วัดดิสหงษาราม
วัดดิสานุการาม
วัดดีดวด
วัดดุสิดาราม

วัดต้นไทรย์
วัดตรีทศเทพฯ
วัดตลิ่งชัน
วัดตะกล่ำ
วัดตะล่อม
วัดตะเข้ (โคกพระเถร)
วัดตะโน
วัดใต้
วัดไตรมิตรวิทยาราม
วัดไตรรัตนาราม

วัดทอง
วัดทองธรรมชาติ
วัดทองนพคุณ
วัดทองบน
วัดทองศาลางาม
วัดทองสุทธาราม
วัดทองเนียม
วัดทองเพลง
วัดทองใน
วัดทัศนารุณสุนทริการาม
วัดท่าข้าม
วัดท่าพระ
วัดทุ่งครุ
วัดทุ่งลานนา(ชมทองผินถวิลอุปถัมภ์)
วัดทุ่งเศรษฐี
วัดเทพธิดาราม
วัดเทพนารี
วัดเทพนิมิตต์
วัดเทพพล
วัดเทพลีลา
วัดเทพศิรินทราวาส
วัดเทพากร
วัดเทวราชกุญชร
วัดเทวสุนทร
วัดเทวีวรญาติ
วัดไทร เอกชัย
วัดไทร พระราม3

วัดธรรมคุณาราม
วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหาร
วัดธรรมาภิรตาราม
วัดธาตุทอง

วัดนก
วัดนครป่าหมาก
วัดนรนาถสุนทริการาม
วัดนวลจันทร์
วัดนวลนรดิศ
วัดน้อยนพคุณ
วัดน้อยนางหงษ์
วัดน้อยใน
วัดนาคกลาง
วัดนาคนิมิตรราษฎร์บำรุง
วัดนาคปรก
วัดนางชี
วัดนางนอง
วัดนายโรง
วัดนินสุขาราม
วัดนิมมานรดี

วัดบพิตรพิมุข
วัดบรมนิวาส
วัดบรมสถล
วัดบวรนิเวศวิหาร
วัดบวรมงคล
วัดบัวผัน
วัดบางกระดี่
วัดบางขุนนนท์
วัดบางขุนเทียนกลาง
วัดบางขุนเทียนนอก
วัดบางขุนเทียนใน
วัดบางนานอก
วัดบางนาใน
วัดบางน้ำชน
วัดบางบอน
วัดบางบัว
วัดบางบำหรุ
วัดบางประทุนนอก
วัดบางปะกอก
วัดบางพลัด
วัดบางมดโสธราราม
วัดบางยี่ขัน
วัดบางสะแกนอก
วัดบางสะแกใน
วัดบางเตย
วัดบางเสาธง
วัดบางแวก
วัดบางโคล่นอก
วัดบางโพโอมาวาส
วัดบางไส้ไก่
วัดบ้านทุ่ง
วัดบำเพ็ญจีนพรต
วัดบึงทองหลาง
วัดบุคคโล
วัดบุญรอดธรรมาราม
วัดบุญศรีมุนีกรณ์
วัดบุณยประดิษฐ์
วัดบุปผาราม
วัดบุรณศิริมาตยาราม
วัดเบญจมบพิตรฯ
วัดโบสถ์
วัดโบสถ์อินทรสารเพชร

วัดปฐมบุตรอิศราราม(ปฐมบุตรอิสราราม)
วัดปทีปพลีผล
วัดปทุมคงคา
วัดปทุมวนาราม
วัดประชาบำรุง
วัดประชาระบือธรรม
วัดประชาศรัทธาธรรม
วัดประดิษฐาราม
วัดประดู่ฉิมพลี
วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์
วัดประดู่บางจาก
วัดประดู่ในทรงธรรม
วัดประยุรวงศาวาส
วัดประสาท
วัดประสาทบุญญาวาส
วัดประเสริฐสุทธาวาส
วัดปรินายก
วัดปริวาศฯ พระราม3
วัดปากน้ำ
วัดปากน้ำฝั่งเหนือ
วัดปากน้ำฝั่งใต้
วัดปากบ่อ
วัดปุรณาวาส

วัดพรหมรังษี
วัดพรหมรังษี
วัดพรหมวงศาราม
วัดพรหมสุวรรณสามัคคี
วัดพระพิเรนทร์
วัดพระยาทำ
วัดพระยายัง
วัดพระยาศิริไอยสวรรค์
วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
วัดพระศรีมหาธาตุ
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
วัดพระไกรสีห์
วัดพลับพลาชัย
วัดพิกุล
วัดพิชยญาติการาม
วัดพิชัย
วัดพุทธจักรมงคลชยาราม
วัดพุทธบูชา
วัดเพลง
วัดเรืองยศสุทธาราม
วัดเรไร
วัดโพธิทอง
วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม
วัดโพธิ์
วัดโพธิ์พุฒตาล
วัดโพธิ์เรียง
วัดโพธิ์แก้ว
วัดโพธิ์แมนคุณาราม

วัดภคินีนาถ
วัดภาณุรังษี
วัดภาวนาภิรตาราม
วัดภาษี

วัดมกุฏกษัตริยาราม
วัดมงคลวราราม(วัดมะเกลือ)
วัดมงคลสมาคม
วัดมณฑป
วัดม่วง
วัดม่วงแค
วัดมหรรณพาราม
วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
วัดมหาบุศย์
วัดมหาพฤฒาราม
วัดมะกอก
วัดมะพร้าวเตี้ย
วัดมะลิ
วัดมังกรกมลาวาส
วัดมัชฌันติการาม
วัดโมลีโลกยาราม

วัดยาง
วัดยางบางจาก
วัดยางสุทธาราม
วัดยานนาวา
วัดยายร่ม

วัดปฐมบุตรอิศราราม(ปฐมบุตรอิสราราม)
วัดปทีปพลีผล
วัดปทุมคงคา
วัดปทุมวนาราม
วัดประชาบำรุง
วัดประชาระบือธรรม
วัดประชาศรัทธาธรรม
วัดประดิษฐาราม
วัดประดู่ฉิมพลี
วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์
วัดประดู่บางจาก
วัดประดู่ในทรงธรรม
วัดประยุรวงศาวาส
วัดประสาท
วัดประสาทบุญญาวาส
วัดประเสริฐสุทธาวาส
วัดปรินายก
วัดปริวาศ
วัดปากน้ำ
วัดปากน้ำฝั่งเหนือ
วัดปากน้ำฝั่งใต้
วัดปากบ่อ
วัดปุรณาวาส

วัดละครทำ
วัดลาดบัวขาว
วัดลาดบัวขาว
วัดลาดปลาเค้า
วัดลาดพร้าว
วัดลุ่มเจริญศรัทธา
วัดเลา

วัดวงษ์ลาภาราม
วัดวชิรธรรมสาธิต
วัดวรจรรยาวาส
วัดวรามาตยภัณฑสาราราม
วัดวิจิตรการนิมิตร
วัดวิมุตยาราม
วัดวิศิษฏ์บุญญาวาส
วัดวิเศษการ
วัดเวตวันธรรมาวาส
วัดเวฬุราชิณ
วัดเวฬุวนาราม

วัดศรีนวล
วัดศรีบุญเรือง
วัดศรีสุดาราม
วัดศรีเอี่ยม
วัดศาลาครืน
วัดศาลาแดง
วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต
วัดศิริวัฒนาราม
วัดเศวตฉัตร

วัดสมณานัมบริหาร
วัดสมรโกฎิ
วัดสร้อยทอง
วัดสระบัว
วัดสระเกศ
วัดสวนพลู
วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม
วัดสะพาน
วัดสะพาน
วัดสะแกงาม
วัดสังข์กระจาย
วัดสังเวชวิศยาราม
วัดสันติธรรมาราม
วัดสัมพันธวงศ์
วัดสาครสุ่นประชาสรรค์
วัดสามพระยา
วัดสามัคคีธรรม
วัดสามัคคีสุทธาวาส
วัดสายอำพันธ์เอมสาร
วัดสารอด
วัดสิงห์ เอกชัย
วัดสิตาราม
วัดสิริกมลาวาส
วัดสีกัน
วัดสีสุก
วัดสีหไกรสร
วัดสุคันธาราม
วัดสุทธาราม
วัดสุทธิจิตตาราม
วัดสุทธิวราราม
วัดสุทัศนเทพวราราม
วัดสุธรรมวดี
วัดสุนทรธรรมทาน
วัดสุวรรณ
วัดสุวรรณคีรี
วัดสุวรรณประสิทธิ์
วัดสุวรรณาราม
วัดเสมียนนารี
วัดแสมดำ
วัดโสมนัสวิหาร

วัดหงส์รัตนาราม
วัดหนองแขม
วัดหนัง
วัดหลวงพ่อโอภาสี(บางมด)
วัดหลักสาม
วัดหลักสี่
วัดหัวกระบือ
วัดหัวลำโพง
วัดหิรัญรูจี
วัดใหญ่ศรีสุพรรณ
วัดใหม่
วัดใหม่ช่องลม
วัดใหม่ทองเสน
วัดใหม่พิเรนทร์
วัดใหม่ยายนุ้ย
วัดใหม่อมตรส
วัดใหม่เทพนิมิตร

วัดอนงคาราม
วัดอนัมนิกายาราม
วัดอภัยทายาราม
วัดอมรคีรี
วัดอมรทายิการาม
วัดอมรินทราราม
วัดอรุณราชวราราม
วัดอัปสรสวรรค์
วัดอัมพวัน
วัดอัมพวา
วัดอ่างแก้ว
วัดอาวุธวิกสิตาราม
วัดอินทรวิหาร
วัดอินทราวาส
วัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุง
วัดอินทาราม
วัดอุดมรังสี
วัดอุทัยธาราม
วัดอุภัยราชบำรุง

วัดไผ่ตัน
วัดไผ่เงินโชตนาราม
วัดไผ่เลี้ยง

Back To Top