Skip to content

พวงหรีดวัดมกุฏกษัตริยาราม ส่งฟรี

“ฟลาวเวอร์789” รับจัดทำรับส่งถึงวัดมกุฏกษัตริยาราม เราชำนาญที่วัดแห่งนี้เป็นอย่างดี วัดใหญ่วัดดังร้านฯของเราจัดส่งที่วัดแห่งนี้ทุกวัน เชิญชมแบบต่าง ๆ ได้จากเวปไซต์รายการสินค้าที่วิ่งส่งประจำคือพวงหรีดดอกไม้สดกลมใบยางหรือสไตล์โมเดิร์นหรูหรา พัดลมติดดอกไม้ประดิษฐ์และดอกไม้สด
สั่งออนไลน์เพียงแอดไลน์ เรามีภาพก่อนทำหลังทำเสร็จส่งให้คุณลูกค้าตรวจสอบความพึงพอใจ และวิ่งไปจัดส่งถึงวัดแบบตรงต่อเวลา ยืนยันได้จากเวลาส่งภาพให้ตรวจสอบ

สินค้าตัวอย่าง

ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี บริการจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS หรือเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล เพียงคุณลูกค้าแจ้งเจ้าหน้าที่ บริการนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ


วัดมกุฏกษัตริยาราม

วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) เป็นแม่กองก่อสร้าง และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม เป็นนายช่าง การก่อสร้างแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2411 ในขั้นแรกโปรดเกล้าฯ ให้เรียกชื่อว่าวัดนามบัญญัติ เป็นการชั่วคราวก่อน เมื่อสิ้นรัชกาลจึงค่อยเรียกนามพระราชทานว่าวัดมกุฏกษัตริยาราม อันเป็นนามตามพระปรมาภิไธย

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปิดวัดได้เพียง ๙๙ วัน หรือพระราชทานวิสุงคามสีมาได้เพียง ๙๖ วัน ถึงวันมหาปวารณาออกพรรษา คือวันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีนั้น ก็เสด็จสวรรคต การก่อสร้างยังไม่สำเร็จ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบราชสมบัติจากพระราชบิดา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้างต่อมาจนสำเร็จ

แผนที่ วัดมกุฏกษัตริยาราม

“ฟลาวเวอร์789” ร้านพวงหรีดออนไลน์ชั้นนำ ร้านฯจัดส่งที่วัดธาตุทองฯ แห่งนี้มานานทุกวัน เราจึงเข้าใจความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี วางใจได้ค่ะ